Korekta deklaracji PIT-36

Wypełniając formularz deklaracji podatkowej nie trudno jest popełnić błąd. Jeśli nie wysłaliśmy jeszcze formularza, to naturalnie wystarczy wypełnić go od nowa i problem rozwiązany. Sytuacja komplikuje się jednak nieco, gdy o błędach uświadamiamy sobie już po wysłaniu deklaracji do Urzędu Skarbowego. Szczęśliwie dla nas, prawo podatkowe dopuszcza poprawki wysłanych już deklaracji, o ile wobec nich nie jest wszczęte postępowanie lub kontrola podatkowa – gdy ta się jednak zakończy, wciąż można będzie dokonać korekty.
 

Termin korekty

Na złożenie korekty w przypadku PIT-36 mamy 5 lat, licząc od końca roku w którym termin płatności podatku upływa. Gdy upłynie 5 lat, wszelkie korekty nie będą egzekwowane. Tak więc: W roku 2014 podatnik złożył PIT-36, w związku z podatkiem ze stosunku pracy. Podatek ten jednak nie został opłacony w należytej wysokości. Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2014 r., zatem od końca 2014 roku należy liczyć 5 lat, a więc do końca 2019 roku Urząd Skarbowy ma prawo domagać się wyrównania podatku.
 

Jaki jest cel dokonywania korekty?

W przypadku zadeklarowania mniejszych przychodów, bądź większych kosztów – tworzy się różnica pomiędzy należnym podatkiem, a kwotą, którą uzyskał Urząd Skarbowy. Możliwość korygowania tych błędów pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej i podatkowej.
 

Sposób dokonywania korekty

Podczas wypełniania deklaracji PIT-36 znajdziesz do wyboru opcje 'złożenie zeznania / korekta zeznania. Jeśli składasz korektę, to naturalnie wybierasz opcję drugą. Przesyła się ją dokładnie tak samo, jak to ma miejsce w przypadku zwyczajnej deklaracji. Można to zrobić listem poleconym, bezpośrednio w urzędzie bądź przez internet, nie ma wtedy znaczenia, czy wcześniej wysyłałeś dokumenty pocztą czy w jakikolwiek inny sposób.
 

Jeśli wykazałem mniejszy podatek

W sytuacji, gdy podatek deklarowany był mniejszy, niż faktyczny, to składając korektę należy jednocześnie uiścić niedopłatę wliczając w nią także odsetki.
 

1% na OPP podczas składania korekty?

Owszem, złożenie korekty może mieć na celu przekazanie 1% podatku na cel organizacji pożytku publicznego, jeśli:

  • Nie został przekroczony termin składania deklaracji korygowanej
  • Korekty dokonaliśmy w ciągu miesiąca od upływu tego terminu (w wypadku PIT-36 do 31 maja)
  • Część podatku, z którego decydujemy się przekazać ów 1% została spłacona w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy licząc od upływu terminu składania deklaracji.
Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-36 on-line teraz >>